020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

I välfärden är vi medborgare, inte kunder - ett år efter valet

Välkomna på seminiarium!
(ur LO:s program) Vinsten som drivkraft går rakt emot iden om en gemensam välfärd. Vinstjakten leder till att personalen pressas när välfärdsföretag slimmar verksamheten för att öka vinsten. 

Stora klasskillnader i semester- och fritidsvanor

Var tredje arbetare hade varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn år 2018. Bland tjänstemän var motsvarande var sjätte person. Klasskillnaden är tydlig i vad människor gör på sin semester och fritid och skillnaden har ökat de tio senaste åren.

Familjedag på Borås Djurpark!

LO Västsverige välkomnar LO-förbundens medlemmar till en familjedag på Borås djurpark den 7 september!

Använd den fackliga kraften!

Vi är fjorton förbund inom LO som tillsammans vill bidra till en starkare folkrörelse och en bättre socialdemokrati. Redan idag sker det många tvärfackliga samarbeten mellan våra förbund. Men vi är övertygade, att om vi knyter ihop vår fackliga väv än tätare, så kommer styrkan i den både hålla för motgångar och leda till framgångar.

Försäkringsinformation på Thailändska

16 maj var det premiär för försäkringsinformation på Thailändska för LO-distriktet i Västsverige

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Från ord till handling för att ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Under våren 2019 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nollvisionsstrategi för att minska dödsolyckor och arbetssjukdomar som leder till för tidig död.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev