020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

1 maj 2018

Den första maj marscherar vi tillsamman för ett ett samhälle med trygghet för vanligt folk.

"Armodets kämpande folk" vann LO-distriktets musiktävling

Vinnare av LO-distriktets musiktävling med tema kampsång blev Mo Brodén med bidraget "Arbetets kämpande folk"

Ny ordförande

Nu har LO-distriktet i Västsverige en ny styrelse. Ordförande är Bertil Hallén Seko och ny vice ordförande är Frida Bengtsson Handels.

LO-distriktets Årsmöte 2018

Nu är det dags. Fredag 13 april håller LO-distriktet årsmöte i Folkets Hus i Göteborg. En ny styrelse ska väljas och vi gästas av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Dessutom information om distriktets viktiga verksamheter för unga och så presenterar vi vinnaren i vår musiktävling!

Anders Nilsson har lämnat oss

Anders Nilsson, tidigare ombudsman för LO-facken i Göteborg, har efter en tids sjukdom lämnat oss. Våra tankar går till hans närmaste.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Kvinnlig fägring och machokultur?

Utifrån rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur? Sexuella trakasserier i arbetslivet bland LO-förbundens medlemmar" ställs både fack och arbetsgivare till svars: vad krävs, fackligt och politiskt, för att motverka sexuella trakasserier på LO-förbundens arbetsplatser?

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev