020560056 ring fackets hjälptelefon

IF Metall

Publicerad
Uppdaterad

Förbundskontor

www.ifmetall.se 

Du söker din lokala avdelning direkt på förbundets hemsida

IF Metall avd. 27 Östra Skaraborg

IF Metall avd. 28 Västra Skaraborg

IF Metall avd. 29 Norra Älvsborg

IF Metall avd. 30 Bohuslän-Dal

IF Metall avd. 34 Borås

IF Metall avd. 36 Göteborg

IF Metall avd. 40 Västbo

IF Metall avd. 44 Halland