020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distrikt i övriga Sverige

LO har sitt huvudsäte i Stockholm. Men verksamhet bedrivs likaså lokalt och regionalt i LOs 11 olika distrikt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Besöksadress: Joe Hillplatsen 3
802 50 Gävle
Telefon: 026-60 50 65
Telefax: 026-64 07 28
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Helena Gille
Viktor Rasjö
Försäkringshandläggare: Kjell Andersson

Ordförande: Mats Eriksson
Mobil: 070-780 27 00
E-post

LO-distriktet Gotland

Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby
Telefon: 0498-20 37 06
Telefax: 0498-20 37 14
E-post
Hemsida
Ombudsman: Linus Gränsmark
Försäkringshandläggare: Tord Ingesson

Ordförande: Thomas Klang
Mobil: 070-643 71 27

LO-distriktet i Mellansverige

Djulögatan 17 C
641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-732 50
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Per Ek
Berit Örtell
Börje Söderström
Daniel Rubinsson
Försäkringshandläggare: Lena Blomkvist

Ordförande: Majlene Ahlgren
Mobil: 070-162 51 59
E-post

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Tullportsgatan 4
871 41 Härnösand
Telefon: 0611-834 20
Telefax: 0611-180 42
E-post 
Hemsida
Ombudsmän: Theres Heidrich
Peter Nylander
Försäkringshandläggare: Erik Sidekrans

Ordförande: Stiven Wiklund
Mobil: 070-311 71 48
E-post

LO-distriktet i Norra Sverige

Västra Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå
Telefon: 090-15 65 60
Telefax: 0920-880 41
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Maria Östberg 070-628 26 04
Rickard Carstedt 070-242 10 94
Pertti Vainikainen 076-880 38 82
Försäkringshandläggare: Ronny Johansson 070-268 65 67

Ordförande: Krister Johansson
Mobil: 070-628 26 04
E-post

LO-distriktet i Skåne

Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-664 53 90
Telefax: 040-664 53 99
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Mikael Andersson
Susanne Simonsson
Christer Sandström
Försäkringshandläggare: John Thörnlund

Ordförande: Magnus Alm
Mobil: 073-310 13 12
E-post

LO-distriktet i Småland och Blekinge

Liedbergsgatan 6
352 31 Växjö
Telefon 0470-100 70
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Dan Mattson, Jussi Gröhn och Mats Griph
Försäkringshandläggare: Conny Kristensen

Ordförande: Thomas Olsson
Mobil: 010-442 96 27

LO-distriktet i Stockholms län

Västmannagatan 4, 1 tr
111 24 Stockholm
Telefon: 08- 789 49 00
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Stefan Hansson
Carina Paulsson
Kristoffer Hernbäck
Sophia Andersson

Ordförande: Marie Jokio
Mobil: 072-240 57 80
E-post

LO-distriktet i Örebro och Värmland

Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga
Telefon: 0586-21 95 00
Telefax: 0586-21 95 09
E-post
Hemsida
Ombudsmän: Camilla Andersson
Robert Roos
Försäkringshandläggare: Thomas Bill och Jan Zetterqvist

Ordförande: Thomas Andersson
Mobil: 070-624  81 33 
E-post