020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distrikt i övriga Sverige

LO har sitt huvudsäte i Stockholm. Men verksamhet bedrivs likaså lokalt och regionalt i LOs 11 olika distrikt. Nedan hittar du kontaktuppgifter.

Publicerad
Uppdaterad

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg

Joe Hill Platsen, FH 40
801 30  GÄVLE
026-60 50 65, Fax: 026-64 07 28
Hemsida: www.dalarnagavleborg.lo.se

LO-distriktet på Gotland

Stenhuggarvägen 6, Visby
Arbetarrörelsens Hus
621 65  VISBY
0498-20 37 06, Fax: 0498-20 34 14 
Epost: lo-gotland@lo.se
Hemsida: www.facketgotland.se

LO-distriktet i Jönköpings län

Lantmätargränd 4
553 20  JÖNKÖPING
036-10 04 55, Fax: 036-12 47 84
Epost: info@lo.jonkoping-lan.com
Hemsida: www.jonkoping.lo.se

LO-distriktet i Mellansverige

Köpmangatan 15
641 30 KATRINEHOLM
0150-732 50, Fax: 0150-732 59
Epost: lo-mellansverige@lo.se
Hemsida: www.mellansverige.lo.se

LO-distriktet i Mellersta Norrland

Tullportsgatan 4
871 41  HÄRNÖSAND
0611-834 20, Fax: 0611-180 42
Epost: lo-mellersta.norrland@lo.se
Hemsida: www.mellerstanorrland.lo.se

LO-distriktet i Norra Sverige

Västra Norrlandsgatan 11 B
903 27  Umeå
090-15 65 60 Fax: 0920-880 41
Epost: lo-norrasverige@lo.se
Hemsida: www.norrasverige.lo.se

LO-distriktet i Skåne

Olof Palmes Plats 1
214 44  MALMÖ
040-664 53 90, Fax: 040-664 53 99
Epost: lo-skane@lo.se
Hemsida: www.skane.lo.se

LO-distriktet i Stockholms län

Barnhusgatan 14, 6 tr
111 23  STOCKHOLM
08-789 49 00, Fax: 08-789 42 20
Epost: expeditionen@stockholm.lo.se
Hemsida: www.stockholm.lo.se

LO-distriktet Sydost

Box 74
361 22  EMMABODA
0471-255 70, Fax: 0471-255 79
Epost: lo-sydost@lo.se
Hemsida: www.sydost.lo.se

LO-Distriktet i Örebro och Värmland

Kungsvägen 33, 2 tr.
691 31 KARLSKOGA
0586- 21 95 00, Fax: 0586- 21 95 09
Epost: lo-orebrovarmland@lo.se 
Hemsida: www.orebrovarmland.lo.se