020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Vänersborg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nygatan 14 A
462 30 VÄNERSBORG
0761-80 44 38
vanersborg@lofacken.com

Ordförande:
lo.vanersborg@hotmail.se

Kommunens hemsida: www.vanersborg.se