020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Vänersborg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nygatan 14 A
462 30 VÄNERSBORG
0761-80 44 38
vanersborg@lofacken.com

Ordförande:
Amanda Blomster Roos
0760-873 129
amanda.roos@vanersborg.se


Kommunens hemsida: www.vanersborg.se