020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Ung utbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Här hittar du LO Ung utbildningar, våren 2019

Här hittar du LO Ung utbildningar, hösten 2019

 

Planerade möten med UNGansvariga på förbundsavdelningrna under hösten:

4 september 2019
19 november 2019