Fråga facket Fråga facket

Förbundsavdelningar

LO-distriktet arbetar på uppdrag av förbundsavdelningarna i Västsverige för att påverka politiskt och utveckla den fackliga verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förbundsavdelningar
Foto: Lars Forsstedt

Tvärfacklig verksamhet

Ett förbunds medlemskap i LO innebär att de anslutna förbundens lokala organisationer ska samverka i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten. 

Avdelningarna äger distriktet

LO-distriktet i Västsverige ägs av förbundsavdelningarna. Distriktet är medlemsorganisationernas plattform för ett samarbete kring regionala fackliga och politiska frågor.

Lokalt ansvar

LO-distriktets medlemsorganisationer ska tillse att deras lokala organisationer deltar i av LO-distriktet beslutad verksamhet i kommunerna.

Läs mer i stadgarna.