Facket direkt facketdirekt.nu

LO i kommunerna

LO-facken är medlemsorganisationernas plattform för samverkan kring lokala fackliga och politiska frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO i kommunerna
Foto: Lars Forsstedt

LO lokalt 

LO-facken har till uppgift att leda och samordna medlemsorganisationernas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.
LO-facken i kommunerna utgör vår lokala styrka. Det mest prioriterade området för LO-facken i kommunerna är den facklig-politiska verksamheten, att påverka det politiska beslutsfattandet lokalt.
Andra viktiga ämnen är att anordna fackliga studier samt skolinformation. 

Webshop
Sedan april 2018 sker alla köp och beställningar av profilmaterial via TM kontor och reklam.

https://lovastsverige.tmkontor.se/sv/