Fråga facket Fråga facket

Vår uppgift

Tillsammans arbetar vi för att förbättra vardagen för löntagare gällande arbetsvillkor, löner, arbetsmiljö och arbetstider. Vi arbetar för en bättre framtid för alla löntagare – i Västsverige i synnerhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Vår vision och uppdrag

LO-distriktet i Västsverige innefattar Västra Götalands län och Hallands län och är det största av LOs 10 regionala distrikt i Sverige. Vi organiserar den fackliga och politiska samverkan, driver arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. Vi arbetar för ett bättre arbetsliv i Västsverige. 

För att driva igenom våra sakfrågor samverkar vi med fackförbunden, de socialdemokratiska partidistrikten och deras ungdomsförbund SSU, kommunförbunden, ABF samt Unga Örnar.

Löftet – början på arbetarrörelsen

Arbetsmarknaden är den marknad där alla löntagare säljer sitt arbete. Om säljarna – löntagarna – tvingas konkurrera med varandra för att sälja sitt arbete ställs kvinnor mot män, sjuka mot friska, unga mot gamla, invandrare mot svenskar, arbetslösa mot anställda. Det fackliga löftet är att löntagarna lovar att inte konkurrera med varandra om jobben med sämre löner och sämre villkor. Läs mer här om hur det fackliga löftet uppkom.

Kollektivavtalet – det nedskrivna löftet

Med det fackliga löftet tillkommer ett behov att få den kollektiva överenskommelsen nedskriven. Kollektivavtalet är det nedskrivna löftet. Det är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det omfattar bland annat löner, lönesättning, ersättningar, arbetstider, ledigheter, semesterlön och annat som parterna enats om. Kollektivavtalet är överenskommelsen om fred på arbetets marknad, en kompromiss mellan oförenliga intressen; mellan säljare och köpare av arbete, mellan arbete och kapital.