Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljöutskott

Fackligt och politiskt Distriktets arbetsmiljögrupp tar upp aktuella frågor kring arbetsmiljö, anordnar arbetsmiljökonferenser på aktuella teman samt samordnar gemensam verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmiljöutskottets medlemmar:

 
Ulf Henriksson Handels avd. 24
Nina Forsberg Livs Region Väst
Björn Lindgren Transport avd 17
Lars-Ove Svantesson SEKO Väst
Ronny Mattsson GS avd. 4
Dan Holmström IF Metall Göteborg
Mikael Holmqvist         Byggnads Väst
Örjan Byström Kommunal Vänerväst
Lotta Hauguth Kommunal Väst
Peter Vencel IF Metall Halland
Martin Karlsson LO-distriktet i Västsverige
  LO-distriktet i Västsverige
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rådet för arbetsliv och hälsa

LO-distriktet är också representant i Rådet för arbetsliv och hälsa i Västra Götaland, som är ett samverkansorgan inom detta område.