Facket direkt facketdirekt.nu

Arbetsmiljögrupp

Fackligt och politiskt Distriktets arbetsmiljögrupp tar upp aktuella frågor kring arbetsmiljö, anordnar arbetsmiljökonferenser på aktuella teman samt samordnar gemensam verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmiljögruppens medlemmar:

 
Jerker Knutsson Handels avd. 24
Nina Thomola Livs Region Väst
Janne Thorsell IF Metall Norra Älvsborg
Lars-Ove Svantesson SEKO Väst
Ronny Mattsson GS avd. 6 Väst
Dan Holmström IF Metall Göteborg
Mikael Holmqvist         Byggnads Väst
Kjell Karlsson Kommunal Vänerväst
Björn Lindgren Transport avd. 17
Göran Tollbo Kommunal Sydväst
Martin Eriksson IF Metall Halland
Helena Johansson SEKO Väst
Vakant HRF avd. 01 Väst
Susanne Nilsson Kommunal Väst
Martin Karlsson LO-distriktet i Västsverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rådet för arbetsliv och hälsa

LO-distriktet är också representant i Rådet för arbetsliv och hälsa i Västra Götaland, som är ett samverkansorgan inom detta område.