Fråga facket Fråga facket

Medlemsutbildning

För att den fackliga organisationen ska kunna fungera som folkrörelse måste det finnas många som deltar i de grundläggande medlemsutbildningarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Demokratiska rättigheter

Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga medvetenhet och att uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället.

Den fackliga medlemsutbildningen

Utbildningen kan genomföras tvärfackligt eller fackförbundsvis, i såväl studiecirkel som kursform. För att nå fler deltagare har LO och förbunden inrättat en fond för timstipendier för att stimulera till fler studiecirklar.

Vad är facklig medlemsutbildning?

LOs styrelse säger så här om inriktningen:

En facklig medlemsutbildning bör ge kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet: Att löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris eller på sämre villkor än de har lovat varandra. Fackföreningen är detta löfte. Dessutom bör kunskap nås kring det viktigaste medlet för löftet, det rikstäckande kollektivavtalet.

Kunskapsmålet

Vi tror att du har valt att delta i denna utbildning för att du ska få grundläggande kunskaper om fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Förändringsmålet

Utbildningen ska leda till att du stärker din självkänsla, får en bättre förmåga att kommunicera, förstår din egen roll och delaktighet i det fackliga arbetet och blir inspirerad till att arbeta för ett rättvisare samhälle.

Facklig-politisk medlemsutbildning

Det är angeläget att stärka våra medlemmars möjligheter att aktivt delta i det politiska arbetet och påverka samhället. En viktig del i det är att skapa förutsättningar för förbundens medlemmar att delta i en grundläggande tvärfacklig facklig-politisk medlemsutbildning. Därför satsar vi på en facklig-politisk medlemsutbildning. 

Liksom för introduktions- och medlemsutbildning kan en medlem få stipendium för den facklig-politiska medlemsutbildningen. Det handlar om en satsning som handlar om att långsiktigt stärka både enskilda medlemmar, och våra i fackföreningsrörelsen grundläggande värderingar och vårt inflytande i samhället.

Dessa utbildningar är till för medlemmar som genomgått facklig Medlemsutbildning respektive Fackets Grunder. Väljer förbund att låta förtroendevalda delta får respektive förbund själva ersätta dem med utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst.

Medlemmar över 30 år

Målgruppen för LOs facklig-politiska medlemsutbildningar är i första hand medlemmar över 30 år utan förtroendeuppdrag. Medlemmar under 30 år kan gå kursen Om Samhället inom LOs Fackliga Ungdomsutbildningar.

Stipendier till LOs facklig- och politiska medlemsutbildning söks direkt hos LO på samma vis som för den tvärfackliga introduktions- och medlemsutbildning. Detaljerade regler finns att läsa och hämta under rubriken Stipendiefonden. 

 

 


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information