Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringsutbildning

Utbildningen riktar sig till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer, oavsett vilket avtalsområde de tillhör. Utbildningen genomförs i samverkan med Folksam och omfattar en dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ung medlem
Foto: Lars Forsstedt

Mål

Målet med utbildningen är att försäkringsinformatören utifrån sitt uppdrag får mer kunskap om medlemsförsäkringar för att kunna informera sina arbetskamrater samt kunna hjälpa dem att anmäla skador.

Syfte

Syftet med utbildningen är att bygga på med fakta om medlemsförsäkringarna och stärka försäkringsinformatören i sitt uppdrag.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer oavsett avtalsområde. Observera att utbildningen inte riktar sig till dem som gått utbildningen tidigare..

Utbildningstillfällen

Det finns många utbildningstillfällen att välja mellan, åtta som är fysiska och två som är digitala.

Fysiska kurstillfällen:

25 april Göteborg sista anmälningsdag 24 mars
8 maj Uddevalla Sista anmälningsdag är 6 april
24 maj Skövde Sista anmälningsdag 24 april
25 maj Göteborg Sista anmälningsdag 25 april
11 oktober Falkenberg Sista anmälningsdag 11 september
1 november Borås Sista anmälningsdag 29 september
21 november Göteborg Sista anmälningsdag 21 oktober

Utbildningen pågår mellan klockan 08.30-15.30.

Klicka här för att anmäla dig till en av de fysiska utbildningarna

Digitala tillfällen
3 maj Sista anmälningsdag 3 april
29 november Sista anmälningsdag 29 oktober

Klicka här för att anmäla dig till ett digitalt kurstillfälle

Material

Om det finns möjlighet inför utbildningen att hämta informationsbladet på
Folksams hemsida, www.folksam.se gör gärna det. Informationsbladet hittar du under ditt
Förbund/Servicesida för förtroendevalda/Broschyrer/Informationsblad för
medlemsförsäkringar.

Ersättning

Utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.