Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringsutbildning

Utbildningen riktar sig till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer, oavsett vilket avtalsområde de tillhör. Utbildningen genomförs i samverkan med Folksam och omfattar en dag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

ung medlem
Foto: Lars Forsstedt

Mål

Målet med utbildningen är att försäkringsinformatören utifrån sitt uppdrag får mer kunskap om medlemsförsäkringar för att kunna informera sina arbetskamrater samt kunna hjälpa dem att anmäla skador.

Syfte

Syftet med utbildningen är att bygga på med fakta om medlemsförsäkringarna och stärka försäkringsinformatören i sitt uppdrag.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till förbundens nyvalda försäkringsinformatörer oavsett avtalsområde. Observera att utbildningen inte riktar sig till dem som gått utbildningen tidigare..

Utbildningstillfällen

16 april i Göteborg sista anmälningsdag 15 mars.
14 maj i Trollhättan sista anmälningsdag 15 april.
14 maj i Borås sista anmälningsdag 22 april.
4 juni i Göteborg sista anmälningsdag 3 maj.
2 september i Halmstad sista anmälningsdag 2 augusti.
16 oktober i Skövde sista anmälningsdag 15 september.
13 november i Göteborg sista anmälningsdag 14 oktober.
Utbildningen pågår mellan klockan 08.30-15.30.

Klicka här för att anmäla dig.

Material

Om det finns möjlighet inför utbildningen att hämta informationsbladet på
Folksams hemsida, www.folksam.se gör gärna det. Informationsbladet hittar du under ditt
Förbund/Servicesida för förtroendevalda/Broschyrer/Informationsblad för
medlemsförsäkringar.

Ersättning

Utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst mot uppvisande av intyg från arbetsgivaren.