Fråga facket Fråga facket

Stipendiefonden 2022


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs stipendiefond gäller för följande kurser:

Stipendiet är till för att stimulera till tvärfacklig grundläggande medlemsutbildning samt facklig/politisk medlemsutbildning. Stipendiet är skattefritt och är avsett för tvärfacklig grundutbildning samt facklig-politisk medlemsutbildning och att stimulera till vidare studier.

LO-distriktet ansöker

Det är LO-distriktet som samordnar ansökan om stipendium från LO för deltagare i en studiecirkel eller kurs om den är tvärfacklig. Stipendiet betalas ut till enskild person.

Stipendium

En medlem kan erhålla stipendium om högst 9 timmar för facklig introduktion, 24 timmar för facklig medlemsutbildning och 24 timmar för facklig-politisk medlemsutbildning. Totalt kan alltså en och samma medlem som mest erhålla stipendium från LO för 57 timmar.

För att det ska räknas som en tvärfacklig utbildning är grundregeln att den ska ha deltagare från minst tre (3) lokala fackliga förbundsorganisationer (inom LO).

Stipendiet är 124 kronor per timme, 988 kronor per dag eller 4941 kronor per vecka (2022) och kan sökas i de fall man har förlorat inkomst under utbildningstiden.

 

 

 


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information