Fråga facket Fråga facket

Medlemsförsäkringar

Som medlem i ett LO-förbund har du många bra försäkringar. Om något händer dig så kan du ha rätt till ersättning. Håll koll på vad du har rätt till!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fotograf: Julie K

Folksam – vårt försäkringsbolag

Genom fackligt arbete har vi skapat ett gemensamt försäkringsskydd med vår samarbetspartner Folksam, det folkägda försäkringsbolaget. Tillsammans är vi starka. Vi har också byggt upp ett system för att alla ska få kunskap om försäkringsskyddet. Våra försäkringsinformatörer är en viktig länk i detta arbete.

I LO-kollektivet vet vi att de försäkringar våra medlemmar har inte nyttjas fullt ut. Många medlemmar missar att anmäla händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att man kan anmäla eller hur man går tillväga. Här kan vi hjälpa till!

Kollektivavtalet – din försäkring och trygghet

Avtalsförsäkringar kan ge lite extra när du är borta från jobbet. Du är automatiskt försäkrad eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna. För att du ska vara säker på att få ersättning måste det finnas kollektivavtal på din arbetsplats.

Glöm inte att du själv måste anmäla för att få ersättning. Du anmäler till AFA Försäkring som administrerar utbetalningarna. Klicka på de rödmarkerade länkarna och du skickas direkt till AFAs hemsida.
• Arbetsskadeförsäkring (läs mer på AFAs hemsida)
Har du skadat dig i jobbet? Då kan du få extra ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan.
• Sjukförsäkring (läs mer på AFAs hemsida)
Har du varit sjukskriven i mer än 14 dagar? Då kan du ha rätt till ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan.
• Försäkring vid uppsägning (läs mer på AFAs hemsida)
Har du fyllt 40 år och blivit uppsagd? Då kan du ha rätt till avgångsbidrag.
• Försäkring vid föräldraledighet/graviditetspenning (läs mer på AFAs hemsida)
Är du föräldraledig eller har graviditetspenning? Premiebefrielseförsäkringen kan betala in din pensionspremie under den tid du får föräldra- eller graviditetspenning.
• Försäkring vid dödsfall (läs mer på AFAs hemsida)
Om en nära anhörig avlider före 65 års ålder kan du ha rätt till ekonomisk hjälp från Tjänstegrupplivförsäkringen.
Du som är medlem i ett LO-förbund och arbetar inom privat verksamhet har möjlighet att anmäla dig för att få kostnadsfri information om ditt försäkringsskydd via kollektivavtal och ditt fackliga medlemskap.