020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Ung utbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Planerade möten med UNGansvariga på förbundsavdelningarna under 2020:

10 juni
3 september
17 november

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av nedanstående utbildningar. Vid frågor kan du kontakt Mia Durys på mia.durys@lo.se.

Planerade LO Ung utbildningar, hösten 2020 (länk till folder):