Fråga facket Fråga facket

LO Ung utbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

LO Ung utbildningar våren 2023

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av nedanstående utbildningar. Vid frågor kan du kontakta Mia Durys på mia.durys@lo.se.

Länk till folder hösten 2023 med aktuella utbildningar för att distribuera på arbetsplatser.

Lämna intresseanmälan här, så kontaktar vi din avdelning för godkännande

Vi kommer att ha 5 Ungansvarigträffar (RUK) under 2023. Återstående datum är fredagen den 10/11

KURSER 2023

Datum

Kurs

Sista anmälningsdag

23-24/11

Om Feminism

23/10

29/11-1/12

Om Rasism

29/10

 

LO Ung utbildningar 2024

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av nedanstående utbildningar. Vid frågor kan du kontakta Mia Durys på mia.durys@lo.se.

Länk till folder våren 2024 kommer att läggas upp här så fort den är klar.

Länk till intresseanmälan kommer att läggas upp här. Vi skickar sedan vidare anmälan till din avdelning, för godkännande. Det är därför viktigt att du fyller i rätt uppgifter i formuläret.

 

Vi kommer att ha 5 Ungansvarigträffar (RUK) under 2024. 

8/2 RUK 09.00-15.00

17/4 RUK 09.00-15.00

30/5 RUK 09.00-15.00

5/9 RUK 09.00-15.00

19/11 RUK 09.00-15.00

 

KURSER 2024 

 

Datum

Kurs

Sista anm dag

29/1-1/2

Skolinformatörsutb

22/12 23

11-12/3

Om Facket

9/2

21-22/3

Om Facket Skövde

21/2

11-12/4

Om Facket

11/3

22-23/4

Om Samhället

22/3

7-8/5

Om Samhället

5/4

16-17/5

Om Feminism

16/4

28-29/5

Om Facket

26/4

3-5/6

Om Rasism

3/5

23-26/9

Skolinfo utb, Viskadalen

23/8

7-8/10

Om Facket

6/9

17-18/10

Om Facket

17/9

30-31/10

Om Facket Trollhättan

30/9

12-13/11

Om Samhället

11/10

27-29/11

Om Rasism

25/10

5-6/12

Om Feminism

5/11

 

 

Samtliga kurser är öppna för alla som är under 30 år och vill lära sig mer om facket, politik, främlingsfientlighet eller feminism. Vid behov av övernattning, kontakta Mia Durys på 0722-08 07 62. Vi har också Skolinformatörsutbildningen, som är ett internat, för dig som vill ta steget att bli skolinformatör.


OM FACKET
Om Facket riktar sig till dig som vill få en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.
Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
Förkunskapskrav: Inga

OM SAMHÄLLET
Om Samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning . Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som i politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar (16 timmar).
Förkunskapskrav: Genomgått Om Facket eller motsvarande utbildning.

OM FEMINISM
Om Feminism är en temautbildning. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop men de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen om fattar två dagar (16 timmar).
Förkunskapskrav: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

OM RASISM
Om Rasism är en temautbildning. Efter kursen kommer du få med dig kunskaper kring varför antirasism är en facklig fråga, historien bakom den rasism vi ser i dag och din roll i arbetet mot rasism på arbetsplatsen, i facket och i samhället.
Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar tre dagar (24 timmar).
Förkunskapskrav: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING
Skolinformatörsutbildningen vänder sig till dig som vill prata med gymnasieelever om facket och arbetsmarknaden. Som skolinformatör har du en viktig roll i LOs och förbundens långsiktiga arbete med att få unga att gå med och engagera sig i facket. Under utbildningen får du möjlighet att förstå rollen som skolinformatör, få verktygen att våga tala/framträda inför grupp, hur man hanterar en skolklass, pedagogik och metodik samt lära dig att planera en klasspresentation.
Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar. Kursen omfattar tre dagar (24 timmar).
Förkunskapskrav: Grundläggande facklig medlemsutbildning, till exempel Om Facket eller motsvarande kunskaper.