Facket direkt facketdirekt.nu

LO Ung utbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Möten med UNGansvariga på förbundsavdelningarna planeras under 2022. Tid och plats för dessa är ännu ej fastställt.

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av nedanstående utbildningar. Vid frågor kan du kontakta Mia Durys på mia.durys@lo.se.

LO Ung utbildningar, våren 2022  

Datum

Anmälan

Kurs

Plats

3-4 Mars

3 feb

Skolinfoutb                 

Viskadalen

9-10 Mars

9 feb

Om Facket

Digital

24-25 Mars

24 feb

Om Facket

Göteborg

30-31 Mars

28 feb

Om Samhället

Digital

11-12 April

11 mar

Om Facket

Digital

21-22 April

21 mar

Om Samhället

Göteborg

3-4 Maj

3 apr

Om Facket

Göteborg

12-13 Maj

12 apr

Om Feminism

Göteborg

23-25 Maj

23 april

Om Rasism

Göteborg

 

 

Samtliga kurser är öppna för alla som är under 30 år och vill lära sig mer om facket, politik, främlingsfientlighet eller feminism. Vi har också Skolinformatörsutbildningen, för dig som vill ta steget att bli skolinformatör. Tills vidare är alla kurser planerade att genomföras digitalt. 

”Om Facket”

Om Facket är en kurs riktad till dig under 30 år och som vill få en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn

Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar. Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

 

”Om Samhället”

Om Samhället är en facklig-politisk medlemsutbildning som riktar sig till dig under 30 år. Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen.  Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

 

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar.

Förkunskapskrav: Om Facket eller motsvarande utbildning.

 

”Om Feminism”

Om Feminism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

 

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar.

Förkunskapskrav: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

 

”Om Rasism”

Om Rasism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Efter kursen kommer du få med dig kunskaper kring varför antirasism är en facklig fråga, historien bakom den rasism vi ser idag och din roll i arbetet mot rasism på arbetsplatsen, i facket och i samhället.  Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar tre dagar.

Förkunskapskrav: ”Om Facket” och ”Om Samhället” eller motsvarande.

 

”Skolinformatörsutbildning”

Skolinformatörsutbildningen vänder sig till dig som vill prata med skolelever om facket och arbetsmarknaden. Skolinformatör är en viktig roll i LOs och förbundens långsiktiga arbete med att få unga att gå med och engagera sig i facket. Under utbildningen får du möjlighet att förstå rollen som skolinformatör, få verktygen att våga tala/framträda inför grupp, hur man hanterar en skolklass, pedagogik och metodik samt lära dig att planera en klasspresentation. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

 

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar. Kursen omfattar två dagar (16 timmar).

Förkunskapskrav: ”Om Facket” eller motsvarande kunskaper.