Facket direkt facketdirekt.nu

LO Ung utbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kvinnlig elektriker
Foto: Lars Forsstedt

Planerade möten med UNGansvariga på förbundsavdelningarna under 2021:
Onsdagen den 8/9 

Ta kontakt med din avdelning om du är intresserad av nedanstående utbildningar. Vid frågor kan du kontakt Mia Durys på mia.durys@lo.se.

LO Ung utbildningar, hösten 2021 

Datum

Anmälan

Kurs

Plats

20-21 September

06-sep

Om Facket

Digitalt

30 Sep-1 Okt

16-sep

Skolinfoutb                 

Digitalt

12-13 Oktober

28-sep

Om Facket

Digitalt

21-22 Oktober

07-okt

Om Feminism

Digitalt

27-28 Oktober

13-okt

Om Facket

Digitalt

1-2 November

18-okt

Om Samhället

Digitalt

10-11 November

27-okt

Om Främling

Digitalt

18-19 November

04-nov

Om Facket

Digitalt

25-26 November

11-nov

Om Samhället

Digitalt

9-10 December

18-nov

Om Facket

Digitalt

 

Samtliga kurser är öppna för alla som är under 30 år och vill lära sig mer om facket, politik, främlingsfientlighet eller feminism. Vi har också Skolinformatörsutbildningen, för dig som vill ta steget att bli skolinformatör. Tills vidare är alla kurser planerade att genomföras digitalt. 

”Om Facket”

Riktar sig till dig som vill få en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats.

Målgrupp: Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar. Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav.

 

”Om Samhället”

En facklig-politisk medlemsutbildning. Kursen ger dig grundläggande förståelse kring svenska modellen, fackets ideologi och roll i såväl samhället som politiken, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och hur vi kan påverka samhällsutvecklingen.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar.

Förkunskapskrav: Om Facket eller motsvarande utbildning.

 

”Om Feminism”

En temautbildning som handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar.

Förkunskapskrav: Om Facket och Om Samhället eller motsvarande.

 

”Om Främlingsfientlighet”

En temautbildning, kursens övergripande mål är att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för varför antirasism är en kärnfacklig fråga samt fackföreningsrörelsens människosyn i kontrast med rasism och fascism.

Målgrupp: Medlemmar under 30 år. Kursen omfattar två dagar.

Förkunskapskrav: ”Om Facket” och ”Om Samhället” eller motsvarande.

 

”Skolinformatörsutbildning”

Utbildningen vänder sig till dig som vill prata med gymnasieelever om facket och arbetsmarknaden. Som skolinformatör har du en viktig roll i LOs och förbundens långsiktiga arbete med att få unga att gå med och engagera sig i facket. Under utbildningen får du möjlighet att förstå rollen som skolinformatör, få verktygen att våga tala/framträda inför grupp, hur man hanterar en skolklass, pedagogik och metodik samt lära dig att planera en klasspresentation.

Målgrupp: Fackligt aktiva medlemmar. Kursen omfattar två dagar (16 timmar).

Förkunskapskrav: ”Om Facket” eller motsvarande kunskaper.