Pressmeddelanden

Nedan finner du pressmeddelanden från LO-distriktet i Västsverige.

 • Stora klasskillnader i semester- och fritidsvanor

  Var tredje arbetare hade varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn år 2018. Bland tjänstemän var motsvarande var sjätte person. Klasskillnaden är tydlig i vad människor gör på sin semester och fritid och skillnaden har ökat de tio senaste åren.

 • Många missar chansen till extra föräldrapengar

  Pressmeddelande: I Hallands län har endast 7 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 83 procent. I Västra Götalands län är motsvarande siffra endast 9 procent av papporna och 84 procent av mammorna. Om man tittar på hela landet är den endast 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Detta visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.

 • En tredjedel av skyddsombuden hindras i sitt uppdrag

  LO presenterar en ny rapport om hinder och trakasserier för skyddsombud som baseras på en enkätundersökning som 7680 skyddsombud svarat på. Enkäten visar att ett av tre skyddsombud har blivit hindrad i sin roll och att arbetsgivare vid mer än 150 tillfällen har utsatt skyddsombud för hot eller våld.

 • Sommarjobbarnas tid är snart här

  Sommaren närmar sig och många ungdomar beger sig ut i arbetslivet för första gången. En period som för de flesta kommer att innebära goda minnen och värdefull erfarenhet. Det händer dock alldeles för ofta att ungdomar kommer i kläm om man haft otur att hamna hos en oseriös arbetsgivare.

 • LO Västsverige: Positiv trend– men inte för alla

  När LO-distriktet i Västsverige idag samlas för årsmöte representeras 262 050 LO-medlemmar i Västra Götaland och Halland. Det är 3662 personer fler än året innan. Utvecklingen förklaras delvis av den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden i Västsverige med fler,inte minst ungdomar, som har jobb.

 • Ny rapport: Var femte har otrygg anställning i Västsverige

  Var femte anställd i Västsverige har otrygg anställning. Det är framförallt kvinnor, ungdomar och invandrare som drabbas av den nya arbetsmarknaden.

 • LO-medlemmarna oroade över samhällsutvecklingen

  Samhällsoron bland LO-medlemmarna har vuxit drastiskt de senaste tio åren. Oron för miljöförstöring är mest utbredd, och oron för ökade sociala klyftor, organiserad brottslighet, flyktingströmmar och främlingsfientlighet har tilltagit.

 • Deltidsarbete är en klassfråga som slår mest mot arbetarkvinnor

  Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen.

 • Jämställdhetsbarometern 2015 – Faktisk månadslön

  Arbetarkvinnor har de klart sämsta ekonomiska villkoren med en genomsnittlig faktisk månadslön på 17 538 kronor i månaden. Bäst villkor har män i tjänstemannayrken med en genomsnittlig faktisk månadslön på 37 539 kronor.

   

 • Fler än 100 000 unga vuxna saknar arbete eller studieplats

  En ny rapport från LO visar att drygt 117 000 unga vuxna varken arbetade eller studerade i Sverige under 2012. I Hallands län handlar det om 3 000 personer och i Västra Götalands län 18 500 personer.

 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Hallands län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 • Uttalande vid LO-distriktet i Västsveriges årsmöte

  I år är det supervalår i Sverige. Vi har höstens val till riksdag, landsting och kommuner. Och om bara några veckor är det val till Europaparlamentet. För första gången på länge har nu den socialdemokratiska gruppen chansen att bli störst. Den chansen ska vi inte missa. Var med och välj en ny väg för Europa. 

 • 6 488 personer skadades i arbetet i Västsverige förra året

  En ny rapport från LO visar att 6 488 arbetsolyckor med minst en dags frånvaro anmälts hittills i Västsverige under 2013. Utöver dessa var det elva personer som förolyckades

 • Slopa Fas 3 – inför plusjobb

  Det fortsätter att strömma in deltagare till Fas 3. I Västra Götalands kommuner befann sig 6 351 och i Hallands kommuner 870 personer i Fas 3 i december 2013. I en ny rapport presenterar LO Plusjobb som ett av alternativen till den hårt kritiserade Fas 3.

 • Alliansens oenighet om utanförskapet

  I förra valet gick Alliansen till val på att minska ”utanförskapet”. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att ”utanförskapets” omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer.

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Västra Götaland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Halland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män,skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en avförutsättningarna för att nå full sysselsättning. Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också har ett arbete. Då är arbetslösheten låg. Full sysselsättning är dock inte en tillräcklig målsättning; sysselsättningen måste också vara hög och jämnt fördelad bland kvinnor och män, oberoende av klassbakgrund, svensk och utländsk bakgrund, ålder och funktionsförmåga.  

 • Papporna i Västsverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999

  Papporna i Västsverige hemma med sjuka barn nästan lika lite som 1999. Om kvinnor i Sverige hade haft samma sysselsättningsgrad som män, så skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. 

 • Höstmöte med insamling till de drabbade på Filippinerna

  Idag håller LO-distriktet i Västsverige ordinarie höstmöte i Folkets Hus i Göteborg med bland annat utnämning av årets skyddsombud och ett direkt videomöte med Filippinerna på programmet.

 • Investera i skola, vård och omsorg i Halland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 1 650 jobb i Hallands län.  

 • Investera i skola, vård och omsorg i Västra Götaland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 8 700 jobb i Västra Götalands län.  

 • Höjt statsbidrag kan ge 8 700 jobb i Västra Götaland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 8 700 jobb i Västra Götalands län och 1 650 i Hallands län.

 • Höjt statsbidrag kan ge 1 650 jobb i Halland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 1 650 jobb i Hallands län.

 • Höjt statsbidrag kan ge 8 700 jobb i Västra Götaland

  Genom att investera i skola, vård och omsorg kan Sverige få bättre välfärd och samtidigt kan vi pressa arbetslösheten nedåt mot målet om full sysselsättning. LO föreslår ett höjt statsbidrag på 30 miljarder som skulle möjliggöra en ambitionshöjning inom skola, vård och omsorg och möta de behov som större äldre generationer ger samt skapa 52 000 jobb. Det innebär 8 700 jobb i Västra Götalands län.

 • Ny rapport om bemanningsbranschen i Västsverige

  För 20 år sedan blev personaluthyrning tillåten i Sverige. En ny rapport från LO i Västsverige kartlägger bemanningsbranschen i Västsverige och syftar till att skapa en fördjupad förståelse av branschens villkor. Målet är att hitta nya sätt att arbeta fackligt gentemot branschen och att skapa ett bättre arbetsliv för inhyrd personal. 

 • Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Halland ökat från två till fem kommuner år 2013, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mellan 2000-2013 ökade befolkningen i Halland med i snitt 2 400 personer om året. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

 • Bostadsbrist i 57 procent av Västra Götalands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västra Götaland gått från 5 kommuner till 28 kommuner år 2013. Det motsvarar 57 procent av kommunerna i länet, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.

 • Bostadsbrist i 5 av Hallands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Halland ökat från två till fem kommuner år 2013, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mellan 2000-2013 ökade befolkningen i Halland med i snitt 2 400 personer om året. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

 • Bostadsbrist i 57 procent av Västra Götalands kommuner

  Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppgett bostadsbrist i Västra Götaland gått från 5 kommuner till 28 kommuner år 2013. Det motsvarar 57 procent av kommunerna i länet, visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I riket som helhet har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 till 126 kommuner år 2013, vilket motsvarar en ökning på 180 procent. LO föreslår nu en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet i landet.  

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Västsverige

  Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) i Västra Götalands län och 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.

 • Hård konkurrens om sommarjobben i Halland

  Under perioden oktober till april anmäldes 8 300 sommarjobb till Arbetsförmedlingen i Västsverige. Det motsvarar 3,4 sommarjobb per 100 unga i åldrarna 15-24 år, visar en rapport från LO. Långt ifrån alla sommarjobb anmäls till Arbetsförmedlingen, men siffrorna visar på en hård konkurrens om jobben. Samtidigt visade en studie från Arbetsförmedlingen nyligen att drygt 32 300 unga (16-29 år) 4 900 unga i Halland varken arbetade eller studerade under 2010, vilket understryker behovet av att skapa fler vägar in till arbetslivet för unga.  

 • Fler arbetslösa och obehöriga till gymnasiet i Västsverige

  I rapporten ”Ung i Västra Götaland” kartlägger LO-distriktet i Västsverige sambandet mellan skola, arbetslöshet och uppväxtvillkor. Att klara gymnasiet blir alltmer en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. I Västra Götaland har andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan ökat från 10,7 till 13,4 procent mellan 2006-2012. 23 procent fullföljer inte gymnasieutbildningen inom fyra år. Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat till 16,6 procent och 8,3 procent lever av ekonomiskt bistånd. I Hallands kommuner ökade andelen elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan från 8,5 till 10,1 procent.

 • Ung i Halland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

 • Ung i Västra Götaland

  I den här rapporten kartläggs sambanden mellan arbetslöshet, skola och uppväxtvillkor.Kartläggningen understryker vikten av fullständiga gymnasiebetyg för ungdomars inträde på arbetsmarknaden. 

 • Dan Gabrielsson omvald ordförande för LO Västsverige

  Dan Gabrielsson från Falköping i Skaraborg omvaldes i fredags till ordförande för LO-distriktet i Västsverige. Det innebär att han nu inleder sin tredje period som ordförande för LO i Västra Götaland och Halland.

 • LO startar valrörelsen i Västsverige

  Nu vill LO få igång de politiska samtalen och se vilka frågor som är viktiga för medlemmarna. Mellan 22 april och 30 november genomförs därför den landsomfattande samtalskampanjen ”Mitt Sverige – Vår framtid”. Målet är att prata politik, och hitta vilka frågor som är viktiga inför valet 2014.

 • Antalet unga med a-kasseersättning sjönk över 70 procent i Västra Götaland

  Antalet arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit med 73 procent i Västra Götaland sedan 2006, trots att arbetslösheten har ökat. För Halland är motsvarande siffra 78 procent. Det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götalands kommuner fick 1 300 unga ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i oktober 2012, jämfört med 5 000 motsvarande månad 2006. Andelen arbetslösa unga som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är nu nere på cirka 10 procent i riket, och då är mörkertalet stort.

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Halland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

 • Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

  Denna rapport kartlägger och granskar ungas situation på arbetsmarknaden och hur den försämrade arbetslöshetsförsäkringen påverkat ungas möjligheter att kvalificera sig för ersättning. Inledningsvis ges en kort presentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur ungas inträde på arbetsmarknaden kan underlättas och hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler unga löntagare kan kvalificera sig till ersättning. 

 • Låg andel i arbetsmarknadsutbildning i Västsverige, allt fler i Fas 3

  Andelen som deltar i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat kraftigt sedan 2007, samtidigt som allt fler går arbetslösa så länge att de hamnar i Fas 3. Det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I december deltog i Västra Götaland och Hallands län bara 5,8 procent av samtliga sökande i program med aktivitetsstöd i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Samtidigt växte Fas 3 till 7148 deltagare, vilket motsvarar 20,1 procent. LO vill nu se en kraftig utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningen.

 • 300 i arbetsprogram utan ersättning i Halland

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Halland deltog över 300 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 35 personer, en ökning med 20 procent sedan 2010. Samtidigt tvingades 1 190 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.

 • I Fas 3 utan aktivitetsstöd i Västra Götaland

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götaland deltog över 3 100 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 140 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 560 personer. Samtidigt tvingades 11 000 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.  

 • I Fas 3 utan aktivitetsstöd i Västra Götaland

  Allt fler deltar i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen utan att ens få aktivitetsstöd, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. I Västra Götaland deltog över 3 100 personer i arbetsmarknadsprogram i december utan att få aktivitetsstöd, en ökning med 140 procent sedan 2010. Antalet utan aktivitetsstöd i fas 3 ökade till 560 personer. Samtidigt tvingades 11 000 leva på ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från kommunerna på grund av arbetslöshet. Men det är anhöriga som får dra det tyngsta lasset för alla som saknar eller har låg ersättning.

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen – Halland

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödetsutveckling i Hallands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kortpresentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig.

 • Fritt fall i arbetslöshetsförsäkringen – Västra Götaland

  Denna rapport kartlägger och granskar arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödetsutveckling i Hallands kommuner från 2005 till 2012. Inledningsvis ges en kortpresentation av de många förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes under 2007 och 2008. Avslutningsvis ges förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen kan förbättras så att fler löntagare kan försäkra sig.

 • Varselvågen i Halland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet.

 • Varselvågen i Västra Götaland

  Den här rapporten tecknar en bild av den kraftiga konjunkturnedgång som drog in över Sverige hösten 2012 och manifesterades i en våg av varsel. För att mer exakt skapa en bild av lägets allvar, analyseras och jämförs 2012 års varsel med de sju föregående åren. Avslutningsvis presenteras en rad åtgärder som bör sättas in snarast för att motverka ett framtidsscenario med varaktig massarbetslöshet.

 • Horribelt att var tionde person i fas 3 saknar ersättning

  2750 personer i fas 3 fick varken ersättning från a-kassa eller aktivitetsstöd i december, en ökning med 40 procent från föregående år, det framgick av ett reportage om åtgärden i P1 morgon på onsdagen.

 • Så drabbades Västra Götaland av varselvågen

  Antalet varsel ökade till 14 000 i Västra Götaland under 2012, nästan en fördubbling jämfört med 2010 och 2011. Som andel av befolkningen drabbades Västra Götaland också hårdare än riket som helhet, det visar en rapport från LO-distriktet i Västsverige. Mot slutet av 2012 hade konjunkturnedgången resulterat i fler arbetslösa och undersysselsatta i Sverige samt ett minskat antal med tidsbegränsad anställning.