020560056 ring fackets hjälptelefon

Expedition


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Expeditionens öppettider:
Måndag-torsdag 8.30-16.30 (maj t.o.m. augusti 8.30-15.30)
Fredag 8.30-14.00 (maj t.o.m. augusti 8.30-12.30)

Adress:
LO-distriktet i Västsverige
Järntorget
Folkets Hus, våning 7
Olof Palmes plats 1
413 04 GÖTEBORG

Fakturaadress:

LO-distriktet i Västsverige
Kund-id LKH 1860
FE 108
105 69  STOCKHOLM

Växel:
031-774 30 50

E-post:
lo-vastsverige@lo.se

Ansvarig utgivare:
Annika Nilsson
annika.nilsson@lo.se

När LO.se behandlar personuppgifter gör vi det i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter på LO.se, på LOs konton i sociala medier och på LO Bloggen.

Hur LO hanterar personuppgifter