020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Västsverige

Kloka satsningar på utbildning och a-kassa

Igår meddelade regeringen att man bland annat höjer ersättningsnivåerna i a-kassan. Samtidigt presenterade man kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Höjd ersättning och lättare att få a-kassa

På grund av coronakrisen föreslår regeringen en rad tillfälliga åtgärder som gör det enklare att få arbetslöshetsersättning. Regeringen höjer också ersättningsnivåerna i a-kassan och den veckolånga karensen tas bort.

LO kräver fler åtgärder för vanligt folk

Kraftigt höjt grundskydd i a-kassan, permanent höjda tillskott till vård och omsorg och fler yrkesutbildningsplatser. Det är några av de åtgärder som LO kräver av regeringen för att garantera vanligt folks trygghet i spåren av coronaviruset.

Digitalt Första maj-firande i år med anledning av Corona

Första maj i år kommer att inte att kunna hållas som vanligt med anledning av cornaviruset.

Information med anledning av corona

Flertalet av LO-förbunden drabbas av den varsel- och uppsägningsvåg som nu drabbar Sverige. Många av våra medlemmar förlorar sina arbeten och LO arbetar ihärdigt med att påverka regeringen för att stöd ska finnas till så väl arbetskraften som till arbetsgivarna.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LO-ekonomerna om hur svensk ekonomi påverkas av coronasmittan

LO-ekonomerna presenterar ett uppdaterat konjunkturscenario med anledning av coronasmittan. Även den ekonomiska politikens inriktning kommenteras.

Nyhetsbrev från LO Västsverige
Prenumerera på vårt nyhetsbrev