Fråga facket Fråga facket

Höstmöte

På den här sidan hittar ni de handlingar som ombud och åhörare behöver för att kunna förbereda sig och följa LO-distriktets Höstmöte. Mötet hålls den 20 november på Hotell Draken i Göteborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Preliminära Hålltider 

09:30 Registrering av ombud

10:00 Förhandlingar startar

12:00-13:00 LUNCH

16:00 Avslutning

Välkommen till LO-distriktets Höstmöte!

Våra gäster under dagen är bland andra
Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare LO
Helen Eliasson (S), Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen
Johan Danielsson (S), LO-förbundens kandidat till Europaparlamentsvalet 2024

Förslag till dagordning

1. Höstmötets öppnande

2. Höstmötets stadgeenliga utlysande

3. Ombudsupprop (röstlängd)

4. Fastställande av dagordning / arbetsordning

5. Mötets offentlighet

6. Val av protokolljusterare och rösträknare

a. Två protokollsjusterare

b. Tre rösträknare på plats

7. Gästerna har ordet

Helen Eliasson, regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Susanna Lindblad, LO Mervärde
Johan Danielsson, LO förbundens kandidat till europaparlamentet
Ulf Lervik, LO Östfold

8. Utdelning – Årets skyddsombud 2024

9. Verksamhetsplan för 2024 (Handling)

10. Budget för 2024 (Handling)

11. LO-distriktets representantskaps sammansättning 2024

12. Fastställande av valordning 2024 (Handling)

13. Aktuellt från styrelsen

14. Övrigt