Fråga facket Fråga facket

Utveckling av Folkkraft

Om oss LO-distriktet i Västsverige påbörjade i november 2023 en förstudie finansierad av svenska ESF-rådet för att utveckla samverkan i Folkkraft-samarbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Folkkraft är benämningen på ett nätverk bestående av några organisationer som står arbetarrörelsen nära. Det är LO, ABF, Hyresgästföreningen, Folkets Hus och parker, Verdandi, Unga Örnar och PRO.

En gemensam satsning av och med folkrörelsesverige för att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om i Sverige.

Nätverket möjliggör närmare samarbeten mellan våra organisationer lokalt men även nationellt. Tillsammans kan vi genom ATT vårt understödjande och motiverande arbete bidra positivt till människors liv och vardag. Vi vill fånga det stora engagemang som finns genom att vara nära och närvarande och skapa möten och engagemang samt bidra positivt till samhällsutvecklingen. Detta görs främst genom att man möts och skapar verksamhet lokalt tillsammans.

AVSIKTSFÖRKLARINGEN
Genom Folkkraft vill organisationerna bli bättre på att lokalt organisera, bilda och bidra till att fler människor får makt över sina liv och möjlighet till inflytande. Genom Folkkraft ska plattformar och mötesplatser skapas som förenar människor med olika bakgrund och över åldersgränser. I Folkkrafts arbete finns också en insikt om att våra egna organisationer behöver utvecklas och öppna upp för fler att engagera sig. Vi behöver bli bättre på att inkludera fler och vara representativ i större omfattning. För att få ökad kraft i denna förändringsresa ska vi tillsammans hitta lokala och konkreta utvecklingsprojekt för att ta oss vidare.

SYFTE OCH MÅL
Folkkrafts målsättning är att skapa ett varaktigt och hållbart engagemang lokalt där våra organisationer är en självklar samlande kraft runt om bland alla orter i Sverige. Folkkrafts syfte är att bidra till en positiv samhällsutveckling, med samarbeten, erfarenhetsutbyten och metodutveckling, framför allt i lokala områden som ska utgå från boende och det lokala föreningslivet. Folkkrafts mål är att motverka segregation och stärka folkrörelserna, genom att stärka organisering och mobilisering lokalt.

ESF-PROJEKET

LO-distriktet genomför med hjälp av övriga organisationer i samarbetet en förstudie för att se hur samverkan kan utvecklas och metoder förbättras för att nå och hjälpa individer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig den. Särskilt fokus blir på inkludering och jämställdhet. Det handlar om att skapa tillit och förtroende i lokalsamhällen där relativt få har ett jobb och hitta synergier där våra organisationers kunskaper och resurser kan användas mer effektivt i samverkan än var för sig. Förstudien handlar dels om att kartlägga befintliga strukturer och arbetssätt men också att förbereda för att kunna genomföra aktiviteter med deltagare framöver. Ett mål med förstudien är att kunna sjösätta en större projektansökan framöver som kunde genomföras på många orter i landet.