020560056 ring fackets hjälptelefon

LOs studieorganisation för tvärfackliga studier


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs studieorganisation för de tvärfackliga studierna är uppdelad som följande tabell visar.

 

 

 


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information