Fråga facket Fråga facket

Vässa dina kunskaper i organisering och samhällsfrågor

Facklig utbildning LOs Maktutbildning är en tvådagars-utbildning för dig som vill stärkas i rollen som förtroendevald och kunna ta de viktiga samtalen på arbetsplatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs Maktutbildning

Utbildningens fokus ligger på frågor rörande organisering och samhälle/politik. Hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen, men även hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling. Det kan handla om beslut i både stort och smått. Allt ifrån arbetsskor eller gratis frukt på arbetsplatsen till förändring av busstider eller kvällsöppna förskolor i din region. 

Under utbildningen blandar vi teori med praktik. Vi tränar på att samtala, formulera och bemöta argument, men också på att lyssna, ställa frågor och föra samtalet framåt.

Som deltagare på LOs Maktutbildning är du med och stärker den fackliga organiseringen för ökad makt på arbetsplatsen.
Kursen innehåller sex delar.

  • Begreppet makt - vad menar vi med makt och varför är det viktigt att ha makt.
  • Jämlikhet och ojämlikhet - Om klyftorna i samhället.
  • Facket som folkrörelse och den svenska modellen - Hur ser det ut idag och hur ska det se ut framöver.
  •  Representativ demokrati - Vilka beslut fattas var och hur ser det ut i våra folkvalda församlingar.
  • Makt - att ta makten med hjälp av andra - Vem får bestämma och vem får föreslå. Arbete, kommun, avdelning/sektion, region etc. Hur börjar man och hur får man mer makt?
  • Samtalsmetod - att påverka genom att lyssna 

Halmstad 22-23 augusti
Borås 24-25 augusti
Göteborg 25-26 augusti
Skövde 30-31 augusti
Uddevalla 31 augusti-1 september
Anmälan för dessa kurser senast 7 augusti på https://bit.ly/maktutbildningh22

Under hösten har vi också kurser i:

Halmstad, 10-11 oktober
Göteborg, 17-18 oktober
Skövde, 26-27 okt
Borås, 3-4 november
Digitalt, 3-4 november
Göteborg, 8-9 november
Uddevalla, 23-24 november
Göteborg, 1-2 december

Sista anmällningsdag är 3 veckor före kursstart på https://bit.ly/maktutbildningh22

Här hittar ni vår folder för att kunna mejla eller skriva ut och informera målgruppen.

Ni får också gärna använda vår film för att informera om utbildningen:

LO ersätter deltagarna och finansierar övriga kurskostnader under 2022.

Information om kursens innehåll och anmälan jane.aberg@lo.se