Facket direkt facketdirekt.nu

Nominering till LO-facken i kommunernas styrelse

Nominera till LO-facken i kommunernas styrelse. Det är förbundsavdelningar/regioner i våra medlemsförbund som kan nominera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt Lars Forsstedt

LO-facken i kommunerna är LOs lokala organisation för tvärfacklig verksamhet, t.ex. utåtriktade aktiviteter och facklig-politiska aktiviteter.

Mandatperioden för styrelseledamöterna är två år och styrelserna tillsätts i samband med LO-distriktets årsmöte. Valbar är den medlem som bor eller arbetar i respektive kommun och ej är ålderspensionär.

Nomineringen skall vara LO-distriktet tillhanda före 15 mars.

Nomineringen sker digitalt genom att fylla i formuläret nedan eller klicka här för att öppna formuläret separat.