Fråga facket Fråga facket

Nominering till LO-facken i kommunernas styrelse

Nominera till LO-facken i kommunernas styrelse. Det är förbundsavdelningar/regioner i våra medlemsförbund som kan nominera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i kommunerna är LOs lokala organisation för tvärfacklig verksamhet, t.ex. utåtriktade aktiviteter och facklig-politiska aktiviteter och påverkansarbete.
Vill du vara med? Be ditt förbunds avdelning eller region att nominera dig.

Valbar är den LO-förbundsmedlem som bor eller arbetar i respektive kommun och ej är ålderspensionär.

Nomineringar kan göras löpande under året. LO-distriktets styrelse/VU utser nominerade ledamöter på kommande möte.

Nomineringen sker digitalt genom att fylla i formuläret nedan eller klicka här för att öppna formuläret separat.

Vänligen acceptera marknadsförings cookies för att se detta formulär.