Fråga facket Fråga facket

Fackliga kurser och studier

De fackliga utbildningarna är en del av stommen i det fackliga arbetet i samhället, på arbetsplatser och i skolor. För våra medlemmar skapar möjligheten att utbilda sig en starkare ställning på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Utbildningar för alla medlemmar

Facklig utbildning för alla medlemmar är ett verktyg för att vi tillsammans ska kunna få ett bättre och tryggare arbetsliv. Överallt finns speciella problem. Det kan handla om arbetsmiljö, arbetets innehåll och att kunna vara med och påverka eller ibland en arbetsgivare som inte har samma syn på lagar och avtal som de anställda.

Medlemmarnas erfarenheter och kunskap är därför våra viktigaste verktyg för förändring. Tillsammans med förbundsavdelningarna och medlemsorganisationerna formar vi en studieorganisation som för Västsverige framåt. Våra värderingar utgår från rättvisa, solidaritet, jämlikhet och frihet.

Lokala utbildningar i Västsverige
Utbildningar för dig

Samhället och arbetslivet kan förändras och förbättras

Utbildningar är en viktig del i vårt facklig-politiska arbete. Allt fler ska kunna vara med i den samhälleliga debatten. På det sättet kan vi även få fler att bli intresserade av de frågeställningar som vi inom arbetarrörelsen kämpar för. Kom med och skapa ny kunskap och var med och förändra. Du behövs.

Utbildningar för dig

Fackligt och politiskt

Våra fackliga utbildningar ger dig kunskap om dagens samhälle och specifika sakfrågor. Dessa utbildningar varierar i sin karaktär och berör såväl opinionsbildning som arbetsmiljö och vänder sig främst till förtroendevalda inom de olika förbundsavdelningarna.

  • Bättre arbetsmiljö-utbildningar
  • Facklig-politiska utbildningar

Utbildningar för dig

LO Ung utbildningar

LO har gemensamt tagit fram ett kurspaket för dig som är ung och vill veta mer om facket. När du har gått kurserna "Om Facket" och ”Om Samhället” (eller motsvarande), har du möjlighet att välja mellan ett antal intressanta kurser där du kan lära dig mer om fackliga rättigheter, opinionsbildning och facklig aktivism. Kurserna är kostnadsfria och du får ersättning från ditt förbund. Du har rätt enligt lagen att få ledigt från jobbet för att gå på en facklig utbildning.

  • Om Facket
  • Om Samhället
  • Om Feminism
  • Om Främlingsfientlighet
  • Om Försäkringar
  • Skolinformatörsutbildning

Utbildningar för dig