Fråga facket Fråga facket

Den fackliga kraften!

Vi är fjorton förbund inom LO som tillsammans vill bidra till en starkare folkrörelse och en bättre socialdemokrati. Redan idag sker det många tvärfackliga samarbeten mellan våra förbund. Men vi är övertygade, att om vi knyter ihop vår fackliga väv än tätare, så kommer styrkan i den både hålla för motgångar och leda till framgångar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Vi finns i hela Västsverige

Det finns många möjligheter för oss i Västsverige att påverka hur vi har det på jobbet. Ett av de sätten är att engagera sig i ditt lokala LO-fack. I de flesta av våra kommuner i Västragötaland och Halland finns vi. Ta kontakt med ditt lokala LO-fack och var med och engagera dig! Här hittar du de olika LO-facken och deras kontaktuppgifter.

De fjorton förbunden

LO är en sammanslutning av 14 fackförbund. LOs uppgift är att leda och samordna förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden. 

Förbundens uppgift är att organisera arbetstagare i privat, statlig och kommunal tjänst i enlighet med LOs organisationsplan. 

De anslutna förbundens lokala organisationer ska samverka i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO-distrikten. Läs mer om LOs och förbundens förpliktelser i LOs stadgar.

De 14 förbunden är:
Byggnadsarbetareförbundet
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdasförbund
GS, facket för Skogs-, trä- och grafisk bransch
Handelsanställdasförbund
Hotell- och restaurangfacket
Industrifacket Metall
Kommunalarbetareförbundet
Livsmedelarberareförbundet
Musikerförbundet
Målarna
Pappersindustriarbetarförbundet
Seko, service- och kommunikationsfacket
Transportarbetareförbundet