Fråga facket Fråga facket

LO-TCO Rättskydd

LO-TCO Rättsskydd har till uppgift att, inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar, bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-TCO Rättskydd

LO-TCO Rättskydds uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. LO-TCO Rättskydd kommer in när behovet av hjälp är stort och när betydelsen av att vara med i facket verkligen märks.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att driva rättsliga processer i domstolar. De två stora arbetsområdena är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse. 

Det kan handla om arbetsskador, sänkt sjukpenning eller indragna socialförsäkringsförmåner, felaktiga uppsägningar eller lön som inte betalas ut. Vissa står anklagade för brott. Ofta är det händelser som har avgörande betydelse för enskilda människors fortsatta liv.