Facket direkt facketdirekt.nu

Näringspolitik

Fackligt och politiskt LO-distriktet i Västsverige driver och bevakar sina medlemmars intressen i frågor som är viktiga för alla som arbetar. Vi är en aktiv aktör i utvecklingen av arbetsmarknaden i Västsverige. Vi arbetar tillsammans för ett bättre arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sysselsättning och näringspolitik

Sysselsättning och näringspolitik är våra viktiga facklig-politiska frågor. LO-distriktets uppgift är att driva på och bevaka arbetsmarknadens utveckling i Västsverige. De regionala utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken är de viktigaste redskapen för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och öka jämlikheten.

Två starka regioner

Västsverige består av två regioner, Västra Götaland och Halland. Vi har i båda våra regioner specifika förutsättningar som gör Västsverige unikt. Västra Götaland är Sveriges främsta industri- och transportregion, står för hälften av Sveriges fiskerinäring och har Nordens största hamn. Halland präglas av många små företag och stor variation på branscher. För att påverka arbetsmarknads- och näringspolitiken i våra regioner deltar vi aktivt i aktuella debatter och samverkansfrågor.

Vi samarbetar med flera partner

Strukturfondspartnerskapet är en sådan där LO-distriktet samarbetar med förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, företrädare för andra arbetsmarknadsorganisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer och föreningar. Sammantaget är LO-distriktet i Västsverige en viktig aktör i utvecklingen av näringspolitik i Västsverige. LO-distriktet genomför även utbildningar och konferenser för att öka kunskapen kring näringspolitiska frågor som a-kassan, bemanningsbranschen och arbetsmarknadspolitiken i stort. Genom vårt opinionsarbete arbetar vi även aktivt för att lyfta sysselsättnings- och näringspolitiska frågor i västsvensk media.

Näringspolitiska rådet

På LO-distriktet har vi samlat representanter från olika förbundsavdelningar/regioner i Näringspolitiska rådet, som har till syfte att diskutera aktuella arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska frågor. Vi arbetar aktivt med frågor som gäller regional- och arbetsmarknadspolitisk utveckling, för att påverka för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Av särskilt intresse är kompetensfrågor, anställningsformer och villkor för anställda på bemanningsföretag samt de arbetslösas situation. Vi arbetar även med ordning och reda på arbetsmarknaden och osund konkurrens.

Näringspolitiska rådet består av:

Benny Sjöhem IF Metall Sjuhärad
Catarina Eng         Kommunal Väst 
Christina Pedersen Livs Region Väst 
Mats Andersson Transport avd. 3 
Niklas Berglund GS Göteborg avd. 6
Jan Nilsson IF Metall Göteborg
Mattias Johansson IF Metall Östra Skaraborg
Robert Bengtsson IF Metall Västra Skaraborg
Mikael Berge HRF avd. 1
Monika Danielsson Seko Väst
Tomas Emanuelsson Byggnads avd. 12
Paul Weiss  Målarna avd 3
Martin Karlsson LO-distriktet i Västsverige