Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknad och näringspolitik

Fackligt och politiskt LO-distriktet i Västsverige driver och bevakar sina medlemmars intressen i frågor som är viktiga för alla som arbetar. Vi är en aktiv aktör i utvecklingen av arbetsmarknaden i Västsverige. Vi arbetar tillsammans för ett bättre arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Arbetsmarknad och näringspolitik

Arbetsmarknad och näringspolitik är viktiga facklig-politiska frågor. LO-distriktets uppgift är att driva på och bevaka arbetsmarknadens utveckling i Västsverige. De regionala utvecklingsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken är de viktigaste redskapen för att minska arbetslösheten, öka sysselsättningen och öka jämlikheten.

Två starka regioner

Västsverige består av två regioner, Västra Götaland och Halland. Vi har i båda våra regioner specifika förutsättningar som gör Västsverige unikt. Västra Götaland är Sveriges främsta industri- och transportregion, står för hälften av Sveriges fiskerinäring och har Nordens största hamn. Halland präglas av många små företag och stor variation på branscher. För att påverka arbetsmarknads- och näringspolitiken i våra regioner deltar vi aktivt i aktuella debatter och samverkansfrågor.

Vi samverkar med flera partner

Strukturfonderna
Strukturfondspartnerskapet är en sådan där LO-distriktet samverkar med förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, företrädare för andra arbetsmarknadsorganisationer, länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer och föreningar. Sammantaget är LO-distriktet i Västsverige en viktig aktör i utvecklingen av näringspolitik i Västsverige. LO-distriktet genomför även utbildningar och konferenser för att öka kunskapen kring näringspolitiska frågor som a-kassan, bemanningsbranschen och arbetsmarknadspolitiken i stort. Genom vårt opinionsarbete arbetar vi även aktivt för att lyfta sysselsättnings- och näringspolitiska frågor i västsvensk media.
Livslångt lärande, kompetensutveckling
LO-distriktet i Västsverige jobbar för att LOs medlemmar ska få kompetensutveckling i sitt arbete, som till exempel vår samverkan med Göteborgsregionens kompetensråd.
Göteborgsregionens kompetensråd – Kompetensråd i Göteborgsregionen (kompetensrad.se)

Trygga jobb

För att trygga jobben prioriterar LO att arbeta med:

·      Full sysselsättning

·     Anställningsvillkor; Heltid som norm/visstid/hyvling/deltid

·      Jämställda löner

·       Arbetsmiljö

 

Jämställda löner

En väl fungerande lönebildning är en viktig förutsättning för tillväxt, full sysselsättning, välstånd och framåtskridande. LO har ett stort ansvar för att lönebildningen fungerar på ett sätt som säkrar reallöneökningar.

Anställningsvillkor; Heltid som norm/visstid/hyvling/deltid

Arbetsvillkoren på svensk arbetsmarknad har försämrats under lång tid och många av LO-förbundens medlemmar lever med en daglig otrygghet på jobbet. Det handlar om allt från visstidsanställningar, deltider och hot om så kallad hyvling av arbetstiden. Det finns tydliga köns- och klassmönster i detta då kvinnliga arbetare är de som är mest utsatta. Att förbättra arbetsvillkoren är en av de absolut viktigaste frågorna för LO-förbundsmedlemmarna och något de också tycker att LO borde fokusera på.

Full sysselsättning

Full sysselsättning ska vara ett grundläggande mål för all LOs verksamhet. Full sysselsättning innebär att alla som kan och vill arbeta har ett arbete. Arbetslöshet drar isär ett samhälle. Individer som står utanför arbetsmarknaden hamnar också utanför den tillhörighet som ett arbete innebär, och ökade inkomstskillnader innebär ytterligare svårigheter för dem som har minst. Arbetslöshet skapar större inkomstskillnader både på kort och på lång sikt, eftersom de som står utan arbete under en längre tid riskerar att halka efter på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är strategiskt för utveckling av människor, företag och samhälle. Målet är goda arbeten som är trygga, säkra och hälsosamma, har rimliga krav, medger överblick och sammanhang, ger viss egen kontroll över innehåll och upplägg. God arbetsmiljö omfattar även personlig och yrkesmässig utveckling, jämställdhet och förutsätter att lön och andra villkor är rättvisa. Tyvärr har inte arbetsmiljön för LO förbundens medlemmar utvecklats på ett sätt som leder till tryggare arbeten och som ger alla möjlighet att arbeta under ett helt yrkesliv.

  

Arbetsmarknadskommitté

På LO-distriktet har vi samlat representanter från olika förbundsavdelningar/regioner i vår Arbetsmarknadskommitté, som har till syfte att diskutera aktuella arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska frågor. Vi arbetar aktivt med frågor som gäller regional- och arbetsmarknadspolitisk utveckling, för att påverka för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Av särskilt intresse är kompetensfrågor, anställningsformer och villkor för anställda på bemanningsföretag samt de arbetslösas situation. Vi arbetar även med ordning och reda på arbetsmarknaden och osund konkurrens.

Arbetsmarknadskommittén består av:

Benny Sjöhem

IF Metall Borås

Sirpa Bergenstoff

Kommunal Vänerväst 

Christina Pedersen

Livs Region Väst 

Madlen Gunnarsson

Fastighets region Väst

Ulrika Winblad

Kommunal Väst

Mikael Berge

HRF avd. 1

Mats Andrén

Seko Väst

Kerstin Löfström

Kommunal Väst

Ulla-Britt Thor

Handels avd 24

Hans-Åke Gustavsson

GS-facket Avd 4 Västra Götaland

Olof Gustafsson

Byggnads Väst

Jonas Eriksson

El avd 2

Daniel Hilmér

Transport avd 55

Mattias Skoglund

IF Metall Östra Skaraborg

Jan Nilsson

styrelsen LO-distriktet

Martin Karlsson

LO-distriktet i Västsverige

Staffan Lindström

LO-distriktet i Västsverige