Fråga facket Fråga facket

Socialdemokraterna i Västsverige

Politiska beslut påverkar dagligen vår livssituation. För att få till ett bättre arbetsliv och förbättra vardagen för LOs medlemmar engagerar vi oss därför också politiskt. Det handlar om vår trygghet på jobbet och över hela livet, men också om skola, barnomsorg, a-kassa och arbetsmarknadspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Socialdemokraterna i Västsverige

LO samverkar politiskt med Socialdemokraterna eftersom vi delar samma grundvärderingar om frihet och jämlikhet. Samverkan har historiskt sett varit mycket framgångsrik och spelar en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av ett bättre arbetsliv. Kollektivavtal med stor täckning i kombination med en stark arbetsrätt och en aktiv politik för fler jobb har skapat trygghet och ekonomisk tillväxt i Sverige. Det är LO-förbundens medlemmar som genom sina valda ombud på LO-kongressen beslutar om vi ska fortsätta att samverka med Socialdemokraterna.

LO-distriktet i Västsverige samverkar regionalt med Socialdemokraterna i Västsverige. I Västra Götaland sker samverkan dels med Socialdemokraterna i regionen, dels med de sex partidistrikten.

Följande Socialdemokraternas partidistrikt finns i vårt verksamhetsområde. 

Fyrbodals partidistrikt

Göteborgs partidistrikt

Göteborgsområdets partidistrikt

Hallands partidistrikt

Skaraborgs partidistrikt

Södra Älvsborgs partidistrikt