Fråga facket Fråga facket

Arbetarnas bildningsförbund ABF

ABF är Sveriges ledande studieförbund. ABF verkar i alla landets kommuner och erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetarnas bildningsförbund ABF

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är arbetarrörelsens tillika Sveriges äldsta och största studieförbund med 57 medlemsorganisationer. ABF bildades 1912 på Brunnsvik av representanter för Järnvägsmannaförbundet, Kooperativa förbundet (KF), Landsorganisationen (LO), Sveriges socialdemokratiska parti (SAP), Socialdemokratiska Ungdomsförbundet (SSU), Stockholms Arbetarbiblioteksförbund och Typografförbundet. 

ABF utgår från varje individs intressen, behov och vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur samt bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. 

Läs mer om den lokala verksamheten på hemsidan.