Fråga facket Fråga facket

Stadgar

LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Medlemmarna i LO och förbunden har egna stadgar som du finner på deras hemsidor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Här kan du läsa LOs stadgar från 2016.