020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Ale


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Adress till LO-facken Ale är:

LO-facken i Ale
c/o Elisabeth Bredesen
Malmers väg 1
446 33  Älvängen

 

Mailadress till ordförande är Elisabeth Bredesen är:

Elisabeth.bredesen@orkla.se eller

Snobben41@hotmail.com

 

 

 

Kommunens hemsida: www.ale.se