020560056 ring fackets hjälptelefon

Musikerförbundet

Publicerad
Uppdaterad

Besöksadress:
Ahlströmergatan 25 BMusikerna

Postadress:
Box 49144,
100 29 STOCKHOLM
08-587 060 00, Fax: 08-16 80 20
E-post: info@musikerforbundet.se
Hemsida: www.musikerforbundet.se
Förbundstidning: Musikern

Musikerförbundet Väst

Heurlins Plats 5,
413 01  GÖTEBORG

Telefon: 08-587 06000
E-post: avd.vast@musikerforbundet.se
Hemsida: www.musikerforbundet.se

Kommuner som ingår i förbundsavdelningen

Alla kommuner i Västra Götaland och Halland.