020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Åmål


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Järngatan 4 B
662 33 ÅMÅL
0761-804439
amal@lofacken.com

Ordförande:
Joachim Örtegren
0727-360156
joachim.ortegren@amal.se

Kommunens hemsida: www.amal.se