020560056 ring fackets hjälptelefon

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Publicerad
Uppdaterad

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Postadress: Byggnads, 106 32 STOCKHOLM

Kontor: Hagagatan 2 Tel växel: 010-601 10 01 Fax: 08-34 50 51 
E-post: forbundet@byggnads.se
Hemsida: www.byggnads.se

Byggnads Väst

Kontakta kontoren: 010-601 10 09 (till samtliga kontor)
Epost: vast@byggnads.se

Regionkontor: Olof Palmes Plats 1 (Folkets hus, 4 tr)
413 04  GÖTEBORG

Verksamhetskontor:
Borås
Norrby Tvärgata 3, 2 tr (samma hus som tidigare)
504 37  BORÅS

Halmstad
Andersbergsringen 104
302 55  HALMSTAD

Skövde
Box 417 (Torggatan18)
541 28  SKÖVDE

Trollhättan
Swedenborg Center
Lasarettsvägen 9
461 52  TROLLHÄTTAN