020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Göteborg

Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Olof Palmes plats 1
413 04 GÖTEBORG
070-259 09 66
goteborg@lofacken.com

Ordförande:
Jan Nilsson
0708-229082
jan.f.nilsson@ifmetall.se

Kommunernas hemsidor: www.goteborg.se, www.ockero.se, www.harryda.se, www.partille.se