020560056 ring fackets hjälptelefon

Årets skyddsombud

Fackligt och politiskt LO-distriktet uppmärksammar varje år skyddsombudens roll och betydelse för en bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Engagerat arbete för en god arbetsmiljö

Årets skyddsombud är den person som engagerat och målmedvetet verkat för en god arbetsmiljö, där personalen mår bra och var och en känner extra tillfredsställelse i sitt arbete. Har man dessutom samverkat på ett aktivt sätt med arbetsgivaren med förbättrad arbetsmiljö exempelvis med ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, färre arbetsskador och ett förebyggande arbete.

Skyddsombudet är en förebild

Årets skyddsombuds arbete och resultat ska fungera som en förebild och vara ett gott exempel för andra arbetsplatser att ta efter. Det är ofta skyddsombuden som driver utvecklingen på arbetsplatsen och kommer med idéer om vad som kan göras.