020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Mariestad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Komministergatan 14
542 30 MARIESTAD
0761-80 44 21
mariestad@lofacken.com

Ordförande:
Per-Agne Andersson
0706-475 222
per-agne.andersson@electrolux.se

Kommunens hemsida: www.mariestad.se