020560056 ring fackets hjälptelefon

Fastighetsanställdas förbund

Publicerad
Uppdaterad

Besöksadress: Upplandsgatan 4, 2 trFastighet
Box 70446, 111 81 STOCKHOLM
08-696 11 50, Fax: 08-24 46 90
E-post: info@fastighets.se
Hemsida: www.fastighets.se
Förbundstidning: Fastighetsfolket

Fastighets Region Väst

Olof Palmes plats 1
413 04  GÖTEBORG

031-85 96 70, Fax 031-42 57 19
E-post: region.vast@fastighets.se
Hemsida: www.fastighets.se/vast

Kommuner som ingår i förbundsavdelningen:

Alla kommuner i Västra Götaland och Halland.