020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Uddevalla

Publicerad
Uppdaterad

Folkets Hus
Göteborgsvägen 11
451 42 UDDEVALLA
0761-80 44 35
uddevalla@lofacken.com

Ordförande:
Blerand Hliti
0737-350755

Kommunens hemsida: www.uddevalla.se