020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Lidköping


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sevillagatan 11
531 30 LIDKÖPING 
0761-804420
lidkoping@lofacken.com

Ordförande:
Linda Karlsson
linda.karlsson@fastighets.se
070-692 91 60

Kommunens hemsida