020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Skara


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-Facken i Skara

c/o Ann-Christin Hellman

Skåning-Åsaka Hederna 1

532 96  SKARA

skara@lofacken.com

 

Ordförande:
Ann-Christin Hellman
070-487 9884
a-chellman@hotmail.com

Kommunens hemsida: www.skara.se