020560056 ring fackets hjälptelefon

Riksskådebanan

En unik nationell ideell sammanslutning inom kultursektorn, som arbetar utifrån folkbildningens egen människosyn. Riksskådebanan samlar de regionala skådebanorna i ett gemensamt uppdrag som handlar om att mäkla möten mellan konst, kultur och människor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

8

Riksskådebanan

Riksskådebanan samlar de regionala skådebanorna i ett gemensamt uppdrag som handlar om att mäkla möten mellan konst, kultur och människor. Där behoven finns.
För mer information besök hemsidan. 

Här kan du läsa mer om det regionala arbetet inom Skådebanan.