020560056 ring fackets hjälptelefon

Vita Jobb

Fackligt och politiskt Svart arbetskraft omsätter enligt Skatteverket 66 miljarder kronor om året. Seriösa företag konkurreras ut och arbets- och lönevillkor försämras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Vita jobb-modellen främjar sund arbetsmarknad

Staten och kommunerna upphandlar för enorma summor per år, det har uppskattats till över femtedel av landets BNP. Vi vet att offentliga upphandlare också köper mycket svartarbete. Med anledning av detta jobbar LO efter upphandlingsmodellen Vita Jobb. 

Priset som enda faktor

När staten och kommunerna enbart handlar så billigt som möjligt, blir det:

  • dyrt för att seriösa företag slåss ut eller tvingas jobba svart.dyrt för att samhället inte får skatteinkomster.
  • dyrt och osäkert för arbetstagarna för att de tvingas sänka sina löner, bli ekonomiska brottslingar genom skattefusk och för att de mister socialt skydd i form av pensioner, sjuk- och avtalsförsäkringar.
  • rättsosäkert för medborgarna eftersom tung brottslighet följer i spåren på svartjobb.

Vita Jobb kräver kontroll

Vita Jobb innebär att den offentliga upphandlaren kräver att de upphandlade företagen enligt upphandlingsavtalet tillämpar utvalda sociala villkor i branschkollektivavtal och arbetsrättslagstiftning. Om upphandlaren ställer sådana krav är han/hon också skyldig att kontrollera att dessa följs. Det kräver ofta expertkunskap. Och den har facken. Här kan vi inom facket som expertkonsulter hjälpa till exempelvis med arbetsplatsbesök och kontroll av att de föreskrivna arbetsvillkoren följs.

Vita Jobb stoppar svartarbete

Förbunden som är med i Vita Jobb är: Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Svenska Målareförbundet och Svenska Transportarbetareförbundet. De sex förbunden som driver Vita Jobb är verksamma inom branscher som ofta drabbas av svartarbete. Vita Jobb använder upphandlingslagarna för att förhindra social dumpning och svartarbete. De upphandlade företagen tecknar tillkommande kontraktsvillkor som innebär:

  • förbud mot svartjobb och maskering av arbetstagare som uppdragstagare
  • skyldighet att tillämpa de viktigaste sociala villkoren i lag och i branschens kollektivavtal
  • skyldighet att kontrollera att egna underentreprenörer uppfyller villkoren
  • kraftfulla sanktioner vid brott mot dessa regler. 

På sidan www.avtalsinformation.nu finns samlad information om Vita Jobb-modellen. Broschyr om Vita Jobb med utförlig information finns att ladda ner här.