020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Ulricehamn


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nygatan 24
523 30 ULRICEHAMN
0761-804436
ulricehamn@lofacken.com

Ordförande:
Aira Eriksson
0706-115 035

 

Kommunens hemsida: www.ulricehamn.se