020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Färgelanda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


c/o Urban Henriksson
Lillåsvägen 15
458 30 FÄRGELANDA
0761-80 44 40
fargelanda@lofacken.com

Ordförande:
Urban Henriksson
0709- 59 15 15
urban.henriksson@iacgroup.com

Kommunens hemsida: www.fargelanda.se