020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Mölndal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Göteborgsvägen 19
431 30 MÖLNDAL
0761-804424
molndal@lofacken.com

Ordförande:
Jonny Blomgren

Kommunens hemsida: www.molndal.se