020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Mellerud


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Storgatan 19
464 31 MELLERUD
0761-80 44 23
mellerud@lofacken.com

Ordförande:
Anders Andersson
tuten_68@spray.se
070-641 0348

Kommunens hemsida: www.mellerud.se