020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Kungälv

Publicerad
Uppdaterad

Västra Strandgatan 2
442 30 Kungälv
0761-80 44 18
0709-383042

Ordförande:

Helén Byström
0704-678065
Kommunens hemsida: www.kungalv.se