020560056 ring fackets hjälptelefon

Livsmedelsarbetareförbundet

Publicerad
Uppdaterad

Upplandsgatan 3 Livs
Box 1156, 111 81 STOCKHOLM
08-796 29 00 Fax: 08-796 29 03
E-post: info@livs.se
Hemsida: www.livs.se
Förbundstidning: Mål och Medel

 

Livs Region Väst

E-post: regionvast@livs.se
Hemsida: www.livs.se

Göteborg 
2:a Långgatan 11
031-774 31 90

Skara
Vinkölsgatan 4

Halmstad
Hamngatan 11

Kommuner som ingår i förbundsavdelningen

Alla kommuner i Västra Götaland och Halland.