020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Halmstad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Andersbergsringen 104 
302 55 HALMSTAD
0761-80 44 11
halmstad@lofacken.com

Ordförande:
Khaled Whaled Mansor
076-233 6816
kalle.mansor@gmail.com

Kommunens hemsida: www.halmstad.se