020560056 ring fackets hjälptelefon

LO Mark

Om oss


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Textilgatan 1
511 61 SKENE
076-180 4422
mark@lofacken.com

Ordförande:
Pauli Kuitunen
070-277 62 68
paukuiaa@outlook.com

Kommunens hemsida: www.mark.se